ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การวาดภาพหุ่นนิ่ง
ชื่ออาจารย์ : นายสุรินทร์ มูลทา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,07:45  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อุทกวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นายฉลาด ธรรมวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,07:42  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนำกรณฑ์ที่ 2 ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนาภัทร ขาวสะอาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,07:40  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,07:38  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายภูริช หอมหวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,07:31  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
ชื่ออาจารย์ : ครูอัมพร พละบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2559,19:17  อ่าน 272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพูดแสดงความคิดเห็น
ชื่ออาจารย์ : ครูสาริณี ใยทอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2559,19:14  อ่าน 594 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.3
ชื่ออาจารย์ : พริ้มเพรา กันยาสาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2559,19:07  อ่าน 266 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สังคมศึกษา ม.๔
ชื่ออาจารย์ : ณัฐภัสสร ภูผานี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2559,19:06  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เคมี 3 ชั้น ม.5
ชื่ออาจารย์ : ครูอุบลวรรณ ไท้ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2559,19:03  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..