กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กชณัช พิมพ์พันธ์
ครู คศ.3

ครูอัมพร พละบุตร
ครู คศ.3

นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย
ครู คศ.3