กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กชณัช พิมพ์พันธ์
ครู คศ.3

ครูอัมพร พละบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0