ข่าวประชาสัมพันธ์
tepe online user+pass (อ่าน 257) 18 ส.ค. 60
โลโก้โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (อ่าน 538) 04 ก.ค. 60
งานเปิดบ้านวิชาการและวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 424) 09 ส.ค. 59
กำหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1845) 22 มิ.ย. 59
วันไหว้ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 518) 09 มิ.ย. 59