ข่าวประชาสัมพันธ์
tepe online user+pass (อ่าน 96) 18 ส.ค. 60
โลโก้โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (อ่าน 193) 04 ก.ค. 60
ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 307) 20 ก.พ. 60
ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 วิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 783) 12 ก.ย. 59
งานเปิดบ้านวิชาการและวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 246) 09 ส.ค. 59
กำหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 597) 22 มิ.ย. 59
วันไหว้ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 315) 09 มิ.ย. 59