ติดต่อเรา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
137 หมู่ 6 ถนนอุบล - ตระการ   ตำบลขุหลุ  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 045481168


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม.๒๙